Tarieven

Vergoeding van de behandelingen in de BGGZ
Indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor psychologische zorg in de Basis-GGZ wordt het eerste gesprek sowieso vergoed. Zoals geldt bij alle vergoede zorg die u krijgt, zal de zorgverzekeraar eerst uw eigen risico, in 2024 is dit 385,- euro, aanspreken. Na de intake wordt psychologische zorg vergoed vanuit de basiszorgverzekering indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor de Basis-GGZ en er na het eerste gesprek met de psycholoog geconstateerd wordt dat er sprake is van een psychische stoornis die als vergoede stoornis is opgenomen in de DSM-5, zoals bijvoorbeeld depressie, paniekstoornis of sociale fobie. Welk traject het beste bij u en uw klachten past wordt aan de hand van het eerste gesprek en in samenspraak met u bepaald. De kosten voor de behandeling zoals deze bij uw verzekeraar worden ingediend verschillen per behandeltraject en per zorgverzekeraar. De gehanteerde tarieven zijn echter maximaal gelijk aan de NZA-tarieven. Voor een precieze inschatting van de te verwachten behandelkosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Sommige psychische stoornissen worden per 2014 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan veelal om de volgende stoornissen: aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen of werkproblemen. Sommige stoornissen worden wel weer vanuit aanvullende verzekeringen vergoed, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een niet-vergoede stoornis of psychische stoornis zullen wij u de consulten in rekening brengen. Uiteraard wordt dit in het eerste gesprek met u al besproken en kunt u op ieder moment beslissen of u wel of niet verder wilt gaan. Het intakegesprek (60 minuten) kost 150 euro en ieder volgend consult (45 minuten) kost 100,- euro.

Psychodiagnostisch onderzoek
Lijkt het gedurende de behandeling passend om psychodiagnostisch onderzoek te doen dan kan dat in sommige gevallen bij ons.  We kijken dan naar uw precieze onderzoeksvraag en daarbij passend op maat gesneden onderzoek.  Op dit moment bieden wij enkel psychodiagnostisch onderzoek aan als er al behandeling bij ons opgestart is. Uw behandelaar kan u hierover nader informeren

Tarieven relatietherapie
De kosten van een relatietherapie intake (75 minuten) zijn: 165,- euro en de kosten van een relatietherapie sessie (60 minuten) bedragen 135,- euro. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en wordt om die reden rechtstreeks aan de cliënten in rekening gebracht. Soms kan in het kader van de behandeling van een client een partner betrokken worden. Dit valt dan onder psychologische behandeling en niet onder relatietherapie. Het doel van de gesprekken met de partners is dan gelegen in de verbetering van de klachten van de client.  In dit laatste geval worden de kosten door de zorgverzekering vergoed en worden de tarieven hiervan aangehouden.

Tarieven coaching
De kosten van een intake voor coaching (60 minuten) zijn: 150,- euro en de kosten van een coaching sessie (45 minuten) bedragen 100,- euro. Coaching wordt alleen geboden indien er geen sprake is van een stoornis zoals beschreven in de DSM 5, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en wordt om die reden rechtstreeks aan de cliënten in rekening gebracht.

Pro InSight – Willem de Zwijgerlaan 350-3F – 1055 RD Amsterdam – Tel: 020 419 69 03 (op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 15:00 – 17:00) – E-mail: info@proinsight.nl