Bent u ontevreden over uw psycholoog?

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog is het raadzaam hierover eerst met de psycholoog zelf te praten en te proberen samen tot een oplossing te komen. Geef duidelijk aan dat u niet tevreden bent en waarover u niet tevreden bent.

Komt u er samen niet uit dan kunt u overwegen over te stappen naar een andere psycholoog binnen onze praktijk. Mocht u dit niet willen dan kunt u ook via uw huisarts een doorverwijzing krijgen naar een andere psycholoog

Ook kunt u bij de afdeling voorlichting van het NIP terecht voor informatie over andere psychologen die in uw omgeving werken.    Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

 

Klachtenregelingen

Wanneer u ontevreden bent over het beroepsmatig handelen van de psycholoog en u komt er samen met de psycholoog niet uit dan kunt u overwegen een klacht in te dienen.

Klacht over psycholoog die lid en/of geregistreerd is bij het NIP  

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden? Dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht. Dit is alleen mogelijk als de psycholoog lid is van het NIP of bij het NIP staat geregistreerd.

Een klacht tegen een psycholoog die lid is van het NIP of ingeschreven staat in een van de NIP-registers moet gaan over het beroepsmatig handelen van de psycholoog. Klachten over het gedrag van de psycholoog in de privésfeer, claims over financiële schade als gevolg van het handelen van de psycholoog, verzoeken tot herziening van een psychologisch rapport en klachten over gebeurtenissen, die naar het oordeel van de colleges te lang geleden hebben plaatsgevonden, komen niet in aanmerking voor behandeling.                                                                                                                        Meer informatie over de klachtenprocedure en het College van Toezicht vindt u op de website van het NIP.

 

Klachten over een psycholoog die geen lid is en niet geregistreerd is bij het NIP

Wanneer een psycholoog niet bij het NIP bekend is, kunt u ook geen klacht indienen bij het college van toezicht van het NIP.

Wel zijn er dan andere mogelijkheden:

 

Zorgbelang Nederland

Wanneer u gebruik maakt van de gezondheidszorg en u heeft een klacht dan kunt u daarover contact opnemen met Zorgbelang Nederland via 0900 – 243 70 70. Meer informatie vindt u op de website van Zorgbelang Nederland.

 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft een leidraad op basis waarvan zij beoordeelt of een melding verder moet worden onderzocht.

In de meeste gevallen vraagt de inspectie de zorgaanbieder zelf de melding te onderzoeken.Omdat het bij anonieme meldingen niet mogelijk is extra informatie op te vragen, kan de IGZ deze niet onderzoeken.

Bovendien is uw toestemming nodig om uw gegevens door te geven aan de zorgaanbieder.U kunt contact opnemen met de Inspectie via 088 -120 5000.

Meer informatie vindt u op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

 

Regionaal tuchtcollege

Bij de tuchtcolleges kunt u klagen over gedragingen van beroepsbeoefenaren die in het BIG-register zijn opgenomen. Gz-psychologen zijn BIG-geregistreerd.

Voor hulp bij het indienen van uw klacht kunt u contact opnemen met het Informatie- en

Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.

Het IKG kan u bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure.

Telefoon: 0900 2437070, u wordt doorverbonden met het IKG-bureau in uw regio.

Meer informatie vindt u op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Wanneer de psycholoog lid is van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) kunt u de Klachtencommissie van de NVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Klachtencommissie NVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. Meer informatie vindt u op de website van NVVP.

NVVP

Wanneer de psycholoog lid is van de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (NVVP) kunt u de Klachtencommissie van de NVVP aanschrijven. Deze commissie bestaat uit een onafhankelijke voorzitter, een vertegenwoordiger vanuit de cliëntenorganisaties en een lid van de NVVP. De klacht wordt dan – tegen de achtergrond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector – getoetst aan de Beroepscode voor Psychologen of de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Klachtencommissie NVVP, Postbus 13086, 3507 LB Utrecht. Meer informatie vindt u op de website van NVVP.

 
 

Pro InSight – Willem de Zwijgerlaan 350-3F – 1055 RD Amsterdam – Tel: 020 419 69 03 (op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 15:00 – 17:00) – E-mail: info@proinsight.nl