Acceptance and commitment therapy (ACT)
ACT is een derde generatie gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt en niet kunt veranderen (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt (Commitment). Het doel van ACT is niet zozeer het reduceren van klachten, maar juist het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen; je ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden, te weten: acceptatie, defusie (afstand nemen van je gedachten), aandacht voor het hier en nu (met o.a. mindfulness), flexibel omgaan met jezelf, stilstaan bij wat je belangrijk vindt (waarden) en hier toegewijd naar handelen.

Werkt ACT?

ACT is erkend als evidence based therapy voor de depressieve-stoornis, verschillende angststoornissen, dwangstoornis, psychose en chronische pijn (APA, 2010). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt; er hoeft dus geen sprake te zijn van psychopathologie om baat te hebben bij deze therapievorm.

Pro InSight – Willem de Zwijgerlaan 350-3F – 1055 RD Amsterdam – Tel: 020 419 69 03 (op dinsdag en donderdag telefonisch bereikbaar tussen 15:00 – 17:00) – E-mail: info@proinsight.nl