Onderzoek & Advies

Wat is psychodiagnostiek?

Psychodiagnostiek is het vakgebied van het stellen van een diagnose op het terrein van de psychologie. Het vormt vaak een vertrekpunt voor veranderingen omdat het een weergave van de huidige situatie geeft. Middelen die voor psychodiagnostiek gebruikt worden zijn gespreksvoering, vragenlijsten en tests. Door de gegevens die hieruit voortvloeien te combineren kan antwoord gegeven worden op specifieke vraagstellingen, die van te voren in overleg met de cliënt, geformuleerd worden.

Wat onderscheidt Pro InSight van anderen?

Pro InSight kent een jarenlange ervaring in het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek en heeft hier veel expertise in opgebouwd. Expertise die onderhouden wordt door regelmatige bijscholing en cursussen. Wat wij geleerd hebben is om goed te luisteren naar de vraag die er ligt zodat we ook aan de hand van de onderzoeksgegevens bruikbare antwoorden kunnen geven. Hoewel wij ook klinische onderzoeken uitvoeren, gericht op het stellen van diagnoses, proberen wij steeds ontwikkelingsgericht te kijken waarmee er een genuanceerd beeld van sterkte- en zwaktepunten ontstaat.

Dat wij goed zijn in wat wij doen blijkt uit ons vaste klantenbestand van middelbare scholen, reintegratiebedrijven en tweedelijns instellingen die specifiek voor psychodiagnostisch onderzoek naar ons verwijzen. Veel particulieren komen via mond tot mond reclame bij ons terecht. Ook weten steeds meer vrijgevestigde zorgverleners ons te vinden.

Vraag een gesprek aan