Nederlands || English || German                  

Loading images...

Welkom bij Pro InSight

Pro InSight is een kleinschalige psychologenpraktijk in Amsterdam-West (Bos en Lommer), waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal staat. Onze visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Wij dragen graag bij aan een beter zelfinzicht door objectief en onafhankelijk onderzoek en advies aan de ene kant en door therapiegesprekken aan de andere kant. Door onze werkwijze worden zwaktepunten duidelijk en hierdoor beter hanteerbaar, maar wordt vooral ook potentieel inzichtelijk. Er ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken en om automatismen meer los te laten.


Aangesloten bij www.psychologenoverzicht.nl, Psychologen en therapeuten in heel Nederland.


UPDATE BEREIKBAARHEID (12-2-2020):
Wegens vertrek van een collega kampen wij tijdelijk met onderbezetting van het secretariaat. Wij verzoeken u zo veel mogelijk uw vragen direct aan uw behandelaar te richten (mailadressen vindt u per behandelaar op de site) of ons te mailen naar info@proinsight.nl. Wij streven ernaar om in ieder geval op maandagmiddag en woensdagmiddag tussen 13-16 uur telefonisch bereikbaar te zijn.

UPDATE VERBOUWING:
Het pand waarin onze praktijk zich bevindt wordt verbouwd. Het grootste gedeelte van deze grootschalige verbouwing is voorbij en wij zijn erg blij met onze praktijkruimte. Daar de verbouwing nog niet helemaal klaar is kan het soms voorkomen dat wij last hiervan ondervinden in de vorm van bouwgeluiden of werkzaamheden. Uiteraard doen wij ons best om ervoor te zorgen dat u hier zo min mogelijk hinder van heeft. Mocht dit echter toch gebeuren dan hopen wij op uw begrip hiervoor.