Nederlands || English || German                  

Loading images...

Welkom bij Pro InSight

Pro InSight is een kleinschalige psychologenpraktijk waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal staat. Onze visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Wij dragen graag bij aan een beter zelfinzicht door objectief en onafhankelijk onderzoek en advies aan de ene kant en door therapiegesprekken aan de andere kant. Door onze werkwijze worden zwaktepunten duidelijk en hierdoor beter hanteerbaar, maar wordt vooral ook potentieel inzichtelijk. Er ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken en om automatismen meer los te laten.


Aangesloten bij www.psychologenoverzicht.nl, Psychologen en therapeuten in heel Nederland

Update (12-6-2018): vanwege het bereiken van het omzetplafond voor VGZ kunnen wij voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen die VGZ (o.a. Univé, IZZ) als zorgverzekering hebben.