Nederlands || English || German                  

Loading images...

Welkom bij Pro InSight

Pro InSight is een kleinschalige psychologenpraktijk in Amsterdam-West (Bos en Lommer), waarbij een persoonlijke en warme benadering centraal staat. Onze visie is dat door het vergroten van zelfinzicht mensen betere en sterkere keuzes kunnen maken, meer in lijn met de eigen doelen en waarden. Wij dragen graag bij aan een beter zelfinzicht door objectief en onafhankelijk onderzoek en advies aan de ene kant en door therapiegesprekken aan de andere kant. Door onze werkwijze worden zwaktepunten duidelijk en hierdoor beter hanteerbaar, maar wordt vooral ook potentieel inzichtelijk. Er ontstaat ruimte om nieuwe keuzes te maken en om automatismen meer los te laten.


Aangesloten bij www.psychologenoverzicht.nl, Psychologen en therapeuten in heel Nederland.


UPDATE MAATREGELEN CORONAVIRUS:
AFSPRAKEN OP DE PRAKTIJK WEER (DEELS) MOGELIJK
In lijn met de recente versoepelingen hebben wij beleid opgesteld om het weer (deels) mogelijk te maken om afspraken op onze praktijk te laten plaatsvinden. Deze afspraken zijn gebonden aan specifieke dagen en tijdstippen en er zijn verschillende maatregelen van kracht om drukte te beperken. Dit betekent helaas dat we vooralsnog niet iedereen op de praktijk kunnen ontvangen en dat een deel van de afspraken blijft gaan via (beeld)bellen.

Heeft u klachten (hoesten, niezen, benauwdheid, koorts) kom dan niet naar de praktijk. De afspraak kan desgewenst doorgaan via (beeld)bellen.

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van onze maatregelen.