Nederlands || English || German                  

Loading images...

algemene voorwaarden

Akkoordverklaring begeleiding Psychologenpraktijk Pro InSight 

U komt in aanmerking voor begeleiding door een van de psychologen van Pro InSight. Voorafgaand hieraan vragen wij u akkoord te gaan met de voorwaarden waarmee Pro InSight werkt. Hiervoor is het van belang dat u op de hoogte bent van de volgende voorwaarden: 

 

 Algemene voorwaarden psychologische begeleiding 

  • Pro InSight is een onafhankelijke leverancier die zich houdt aan de gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). 

  • Pro InSight is een leverancier waar gekwalificeerde, gecertificeerde en door zorgverzekeraars en overheid erkende professionals hun werk uitvoeren. 

  • Pro InSight is een opleidingspraktijk. Dit houdt in dat tijdens uw intake iemand die bij ons het praktijkdeel volgt van de opleiding tot psycholoog, mogelijk meekijkt met de psycholoog waarmee u de intakeafspraak heeft of de intake afneemt onder supervisie van de psycholoog waarmee u de intake- afspraak heeft. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit uiterlijk twee dagen voor aanvang van uw intake per mail kenbaar maken via info@proinsight.nl. 

  • De eventuele verspreiding van informatie kan alleen na uw uitdrukkelijke goedkeuring plaatsvinden. 

 

 Geautomatiseerd via uw zorgverzekeraar 

  • Begeleiding wordt ingezet met schriftelijke doorverwijzing door huis- of bedrijfsarts. De zorg die Pro InSight verleent valt onder de Basis Generalistische GGZ zoals die vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Wettelijk gezien vallen de kosten van psychologische zorg onder het algemene eigen risico van de basisverzekering, wat in 2022 en 2023 € 385,- is. Uw zorgverzekeraar verwerkt deze wettelijke verrekening. Dit betekent dat u in beide jaren minimaal de eerste 385,- euro aan alle zorg (muv huisarts) zelf zult moeten betalen. (Let op:; indien u een verhoogd eigen risico heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar kan dit bedrag hoger zijn) Daarna kunt u aanspraak maken op vergoeding vanuit uw basisverzekering. 

 

  • Let op: In 2023 heeft Pro InSight géen contract afgesloten met VGZ en de labels die daar onder vallen. Indien u toch zorg bij ons afneemt terwijl u daar verzekerd bent krijgt u van ons een factuur en zult u die zelf moeten indienen bij uw zorgverzekeraar. Die zal dan een gedeelte, maar meestal niet alles, vergoeden. U bent zich ervan bewust dat u zelf verantwoordelijk bent voor het uitzoeken van uw polisvoorwaarden en alles omtrent vergoedingen. 

 

  • Vanaf 2022 wordt er landelijk overgegaan op een nieuw bekostigingssysteem; het zorgprestatiemodel. Hierbij wordt iedere afspraak apart in rekening gebracht. Wij vragen u zich te oriënteren op de website van de landelijke vereniging voor vrijgevestigde GZ-psychologen (de LVVP). Het zorgprestatiemodel: 

 wat verandert er voor patiënten? - LVVP. Ook hierbij geldt weer dat de zorg onder de basisverzekering valt. Totdat uw eigen risico is betaald zullen alle verrichtingen van onze praktijk echter op uw rekening apart te zien zijn. 

 

  • Indien u minder dan 24 uren van te voren een afspraak afzegt (per mail of telefoon) wordt u door Pro InSight € 45,- euro in rekening gebracht, ongeacht de reden hiervan. Indien het een dubbele afspraak betreft (bijvoorbeeld voor EMDR of relatietherapie) dan geldt een afzeggingstermijn van 48 uren van te voren. Het in rekening gebrachte bedrag kan niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. 

 

  • Wij werken met een intake-pakket vanaf 2022, hierover krijgt u aparte informatie toegezonden. Wij gaan ervan uit dat u deze heeft doorgenomen en hiermee akkoord bent.