Nederlands || English || German                  

Loading images...

Werkwijze groepsgewijze onderzoeken


Een onderzoek wordt groepsgewijs (minimaal drie leerlingen) of klassikaal (maximaal dertig leerlingen per klaslokaal) op school afgenomen. Hierbij regelt Pro InSight alles omtrent de afname.

Testdag
Over het algemeen wordt zo vroeg mogelijk op de dag gestart met de
onderzoeksdag, pauzetijden worden gehandhaafd om onnodig geluidsoverlast
te voorkomen, en de vertrektijd van elke leerling wordt genoteerd,
zodat aansluitend leerlingen weer naar de les gaan. Leerlingen mogen bij de meeste onderzoeken zelf hun tempo bepalen, zodat
zij niet onnodig onder druk worden gezet en zich niet onnodig vervelen. Een onderzoek omvat altijd een achtergrondinventarisatie en een aantal groepsgewijs af te nemen tests of vragenlijsten.
 
Nagesprek
Met elke leerling wordt ongeveer drie weken na de onderzoeksdag een individueel nagesprek van twintig minuten gevoerd met een psycholoog. Dit vindt op school plaats, waarbij ouders, maar eventueel ook de decaan of mentor, van harte welkom zijn.

Rapportage
Elke leerling ontvangt tijdens dit nagesprek een samenvatting van de testresultaten met een helder, goed onderbouwd advies. Ook de decaan of mentor ontvangt van elke leerling een rapportage.

Terug naar de pagina Scholen