Nederlands || English || German                  

Loading images...

Groepsgewijze onderzoeken

Pro InSight biedt scholen de mogelijkheid om de volgende onderzoeken groepsgewijs bij leerlingen af te nemen.

Capaciteitenonderzoek


Een leerling is gebaat bij voldoende uitdaging qua schoolniveau, zonder dat er te veel van hem geƫist wordt. Te weinig uitdaging zorgt voor demotivatie, te veel voor faalangst. Pro InSight biedt daarom een groepsgewijs capaciteitenonderzoek aan. De leerling krijgt niet alleen advies ten aanzien van het best passende schoolniveau, maar eventueel ook ten aanzien van de sector of het profiel, op basis van zijn aanleg voor talige en exacte vakken.
 
Profiel- of sectorkeuzeonderzoek

Met het kiezen van een profiel- of sector sluit een leerling bepaalde vervolgmogelijkheden af. Als een leerling nog niet weet wat hij later wil gaan doen, is dit een belangrijk en beslissend keuzemoment. Pro InSight geeft advies over een passend profiel of een passende sector op grond van capaciteiten, belangstelling en werkhouding. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden binnen de school qua keuzevakken en vakkencombinaties.
 
Opleidingskeuzeonderzoek

Het kiezen van een opleiding is een belangrijke, vrij definitieve en, voor sommige leerlingen, lastige keus. Pro InSight geeft gericht en helder advies over welke twee of drie opleidingen optimaal passen bij de capaciteiten, persoonlijkheid, belangstelling en werkstijl van de leerling.
 
Werkstijlonderzoek

Een aantal leerlingen loopt vast in het onderwijs, zonder dat duidelijk is wat daar nou de onderliggende oorzaak van is. Een werkstijlonderzoek kan in zo'n geval uitkomst bieden. De leerling krijgt advies ten aanzien van zijn werkhouding, prestaties onder druk en leerstijl. Ook het schoolwelbevinden en faalangst worden in kaart gebracht.

Terug naar de pagina Scholen