Nederlands || English || German                  

Loading images...

Kosten en vergoedingen

Psychodiagnostisch onderzoek

Wilt u bij ons een psychodiagnostisch onderzoek doorlopen? We kijken graag naar uw precieze onderzoeksvraag en daarbij passend op maat gesneden onderzoek. Voor de kosten van de onderzoeken vragen we u daarom om telefonisch (020 419 6903) of per e-mail (info@proinsight.nl) contact met ons op te nemen. We kunnen dan aan de hand van uw vraag en verhaal de daarbij behorende kosten vertellen.

Vergoeding van de behandelingen

Indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor psychologische zorg in de Basis-GGZ wordt het eerste gesprek sowieso vergoed. Zoals geldt bij alle vergoede zorg die u krijgt, zal de zorgverzekeraar eerst uw eigen risico, in 2022 is dit 385,- euro, aanspreken. Na de intake wordt psychologische zorg vergoed vanuit de basiszorgverzekering indien u een verwijzing van de huisarts heeft voor de Basis-GGZ en er na het eerste gesprek met de psycholoog geconstateerd wordt dat er sprake is van een psychische stoornis, zoals bijvoorbeeld depressie, paniekstoornis of sociale fobie. Welk traject het beste bij u en uw klachten past wordt aan de hand van het eerste gesprek en in samenspraak met u bepaald. De kosten voor de behandeling zoals deze bij uw verzekeraar worden ingediend verschillen per behandeltraject en per zorgverzekeraar. De gehanteerde tarieven zijn echter maximaal gelijk aan de NZA-tarieven. Voor een precieze inschatting van de te verwachten behandelkosten kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Sommige psychische stoornissen worden per 2014 niet meer vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan veelal om de volgende stoornissen : aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, relatieproblemen of werkproblemen. Sommige stoornissen worden wel weer vanuit aanvullende verzekeringen vergoed, hiervoor kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Indien er sprake is van een niet-vergoede stoornis of er is geen sprake van een psychische stoornis zullen wij u de consulten in rekening brengen. Uiteraard wordt dit in het eerste gesprek met u al besproken en kunt u op ieder moment beslissen of u wel of niet verder wilt gaan. Het intakegesprek en ieder volgend consult kost 100,- euro.

Voor 2022 heeft Pro InSight contracten met alle zorgverzekeraars