Nederlands || English || German                  

Loading images...

Bedrijfsleven


Het is in het bedrijfsleven van groot belang dat mensen optimaal tot hun recht komen, zodat ze gemotiveerd blijven om zich volledig in te zetten voor hun functie, zonder dat dit ten koste gaat van hun eigen welbevinden. Soms is er echter disbalans, een moeilijke thuissituatie of andere stressoren en valt een werknemer uit met psychische klachten. Omdat het voor een werkgever vaak moeilijk is om te weten wat nu de beste manier is om de werknemer te ondersteunen in de terugkeer naar werk biedt Pro InSight psychodiagnostisch onderzoek aan gericht op het in kaart brengen van de actuele situatie, beperkingen en mogelijkheden met concrete adviezen aan cliënt zelf en de personen die bij de reintegratie betrokken zijn.
 
Wij kunnen hiervoor ingeschakeld worden door de bedrijfsarts, leidinggevende of HR Manager. In overleg met de cliënt wordt bepaald op welke vragen het onderzoek antwoord moet geven en wat er in kaart gebracht zal worden. De resultaten worden met cliënt nabesproken en bij akkoord van cliënt ook met de leidinggevende of bedrijfsarts.  
 
Pro InSight biedt o.a. de volgende onderzoekstrajecten voor bedrijven:


Overig onderzoek

Naast eerdergenoemde onderzoeken is het tevens mogelijk om een op maat gemaakt (test)onderzoek af te spreken, waarbij rekening wordt gehouden met een specifieke vraagstelling.