Nederlands || English || German                  

Loading images...

Onze medewerkers

Naam: Mw. drs. S.E. (Sanne) de Kock
Functie: GZ-psycholoog en eigenaar
E-mail: sdekock@proinsight.nl
Telefonisch spreekuur: woensdagen van 13.30-14.30


Ik ben afgestudeerd in de klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Nog steeds heb ik veel belangstelling voor ons brein omdat het voor een groot gedeelte bepaalt wie wij zijn. Na mijn opleiding heb ik onder andere de postdoctorale opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog afgerond, binnen de richting volwassenen en ouderen, en heb ik mij verder bekwaamd in het geven van therapie waarbij ik gebruik maak van elementen uit de cognitieve gedragstherapie, ACT en meer psychodynamische werkwijzen. Afgestemd op degene die ik voor mij heb zitten en de situatie. Ik vind het belangrijk om bij cliënten niet alleen te kijken naar de klacht waarmee zij binnenkomen maar ook vooral aandacht te besteden aan de persoon erachter en de ontwikkeling hiervan. Mijn doelgroep bestaat uit (jong)volwassenen met diverse klachten.

Naam: Mw. drs. N.J. (Noor) Carp
Functie: GZ-psycholoog
E-mail: noorcarp@proinsight.nl


Mijn naam is Noor Carp, ik ben afgestudeerd in de Klinische psychologie en Cultuur & Godsdienstpsychologie en mag mij sinds 2008 gezondheidszorgpsycholoog noemen. Ik heb zowel in de tweede lijn (GGZ) als in de eerste lijn gewerkt en heb meerdere jaren ervaring in het geven van individuele en groepsbehandelingen aan (jong) volwassenen. Sinds 2012 ben ik met veel plezier werkzaam bij Psychologenpraktijk Pro InSight waar ik individuele behandelingen geef en supervisie verzorg. Naast mijn werk bij Pro InSight werk ik als studentenpsycholoog.

In de behandeling zullen, afhankelijk van de klachten en de hulpvraag, de meest geëigende technieken uit verschillende stromingen binnen de psychologie worden ingezet. Ik heb goede ervaringen met o.a. ACT (Acceptance and Commitment Therapy) en oplossingsgerichte therapie en zet graag cognitief-gedragstherapeutische technieken in. Mijn houding in de therapie zal er altijd één zijn van respect voor de cliënt, met aandacht voor zijn of haar problemen, maar ook voor zijn of haar kracht.
Indien gewenst kan de behandeling ook in de Franse of Engelse taal gegeven worden.


Naam: Dhr. drs. J. (Jelle) Schouten
Functie: GZ-psycholoog
E-mail: jelleschouten@proinsight.nl
Telefonisch spreekuur: dinsdagen van 13.30-14.30


In 2009 ben ik afgestudeerd in de richting klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 2010 ben ik werkzaam bij Psychologenpraktijk Pro InSight, waar ik mij bezig houd met diagnostiek en advies, behandeling binnen de basis-ggz en supervisie van stagiair(e)s. Vanaf 2015 ben ik geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog. Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NIP en NVGzP.

In mijn werkwijze vind ik het vooral belangrijk om persoonsgericht te werken, met oog voor de sterke eigenschappen maar ook de kwetsbaarheden. Mijn doel is dan ook vooral het vergroten van zelfinzicht en het versterken van autonomie en zelfvertrouwen in het omgaan met problemen in het leven. Ik maak daarbij zoveel mogelijk gebruik van bewezen effectieve interventies uit verschillende psychotherapeutische stromingen, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT) en acceptance & commitmenttherapie (ACT). Ook op het vlak van diagnostiek, waarbij ik vooral ervaring en affiniteit heb met persoonlijkheidsdiagnostiek en neuropsychologisch onderzoek, werk ik graag zoveel mogelijk persoonsgericht en is mijn doel om inzicht in de problematiek te bevorderen en tot passende adviezen te komen.


Naam: Mw. drs. L.P.J. (Linda) ten Barge
Functie: Psycholoog
E-mail: lindatenbarge@proinsight.nl

Telefonisch spreekuur: maandagen van 13.30-14.30

Mijn interesse gaat uit naar het verkrijgen van inzicht in zowel eigen gedragspatronen, maar ook gedragspatronen binnen- en tussen groepen (groepsdynamiek). Om deze reden heb ik als bacheloropleiding zowel klinische- als sociale psychologie gevolgd en afgerond. Hiernaast gaat mijn interesse ook uit naar het verrichten van onderzoek en preventie. Dit maakt dat ik naast de masteropleiding klinische psychologie, ook de meer onderzoeksgerichte masteropleiding tot gezondheidspsycholoog heb gevolgd.

Binnen Pro InSight breng ik mijn opgedane theoretische kennis in de praktijk  en houd ik mij vooral bezig met diagnostiek, testonderzoek en begeleiding van volwassenen en jongeren.

Naam: Mw. J. (Joey) Steur
Functie: Systeemtherapeut i.o./Relatie & Gezinstherapeut
E-mail: joeysteur@proinsight.nl

Ik werk als relatie-en gezinstherapeut i.o. en ben LIO geregistreerd bij de NVRG, de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie. Sinds 2013 heb ik ervaring met het begeleiden van systemen met verschillende achtergronden en contexten. Om hier handen en voeten aan te geven ben ik in 2015 begonnen aan de Post Hbo Master - Systeemtherapie aan de Viersprong en daarna met de Post Master Intensieve opleiding Systeemtherapie bij het Lorentzhuis in Haarlem. (Relatie-en Gezinstherapie en Ouderschap).

Mij specialisme is Relatietherapie vanuit verschillende perspectieven van de Systeemtherapie. Kenmerken van mij zijn; nieuwsgierig, warm en menselijk. Ik help om het samenzijn helder te krijgen. Hetero, lesbies, homo, getrouwd of samenwonend, een samengesteld gezin, open relatie, latten of uit elkaar zijn, waar het om gaat is het onderzoeken wat passend is het het beste werkt voor de relatie.